Schema omgaan met gevoelens

Identificeer het probleem, zoals: onzekerheid, afhankelijkheid, afwerendheid, snel beledigd zijn, eisendheid. Kies het probleem waar u aan wilt werken. Kies een situatie die een goed voorbeeld is van het probleem. Neem een overzichtelijke en niet te heftige situatie.  Bedenk wat u anders had willen voelen of doen. Dit is uw doel. Als u achteraf bijvoorbeeld iets anders had willen zeggen, schrijf dan deze zin op. Als u dit voor u kan zien en als het goed voelt, bent u klaar met deze situatie. Zo niet, ga dan na welke gevoelens u belemmeren om uw doel te bereiken, stel uzelf een aantal neutrale vragen. Als de zaak duidelijk voor u is, begin er dan een gesprek over met uzelf net zolang totdat het gestelde doel bereikt is: u voelt zich goed bij het alternatieve gedrag. Dus:

Situatie. Beschrijf de situatie

Doel. Bedenk wat u anders had willen doen of voelen.

Ga een gesprek aan met uzelf. Stel uzelf net zolang vragen totdat alles duidelijk voor u is. Schrijf vraag en antwoord op. Het antwoord geeft meestal weer een nieuwe vraag. Als u weet welk gevoel de kern van de zaak vormt, neem dan de volgende stappen:

  1. Accepteer uzelf met uw gevoelens. Ik bedoel hiermee alleen: word niet boos op jezelf. Ook onnodige of irrationele gevoelens kun je het beste eens rustig bekijken.
  2. Heb begrip voor uzelf, geef uzelf erkenning.
  3. Stel uzelf gerust, relativeer, geef uzelf advies.
  4. Wat zou u doen als het gevoel er niet was?

Mijn advies is vriendelijk zijn voor uzelf en uw gevoelens accepteren. Stoer zijn toont u met uw gedrag: je moet doen waar je bang voor bent en doen waar je onzeker over bent. Dit mag wel geleidelijk.

Een gesprek met jezelf werkt alleen als je je gevoelens serieus neemt, je de situatie juist analyseert, een goede oplossing op het goede moment bedenkt, en je je adviezen en visie ook echt gelooft. Alleen een eerlijk, oprecht gesprek met uzelf dat de kern van de zaak raakt zal u helpen.