De praktijk

PRAKTIJK IS OPEN ONDANKS CORONA

De meeste van mijn clienten komen, telefonisch consult is ook mogelijk en blijkt goed te werken.

Psychotherapie hoeft geen langdurig en pijnlijk proces te zijn. Ik streef ernaar om doelgericht en practisch te werken. Wij spreken af aan welk probleem wij gaan werken en werken daar net zolang aan totdat dit probleem beter gaat. Daarna kan een ander probleem worden aangepakt. Meestal worden situaties bekeken waarin u anders had willen handelen, denken of voelen. Er wordt een actieve bijdrage van u verwacht in de therapie, ik probeer u te leren uw eigen therapeut te worden. Ik probeer dus kortdurend te werken, hoe lang een therapie duurt hangt af van de complexiteit van de problemen.

Regels

1. Duur sessies

Ik heb geen wachtlijst, u kunt binnen 2 of 3 weken terecht. Een sessie duurt drie kwartier. Men komt om de 3 weken. Tussendoor kunt u mailen en zo aan uw problemen werken. U krijgt onmiddelijk kort antwoord, daar kunt u weer op reageren. Ik waardeer het als u ook onmiddelijk terugmailt.

2. Tijdstip van bellen

U kunt mij elke werkdag bereiken om tien voor acht, tien voor negen, tien voor tien of tien voor elf. Tussen twaalf uur en half een pauseer ik. `s Middags kunt u mij om twintig over twee of twintig over drie bereiken. U kunt mij ook mailen voor een afspraak, de afspraak ligt vast als beiden deze bevestigen. Het helpt als u onmiddelijk terugmailt.
Telefoonnummer: 033-4635554
email: info@davidrabbie.nl

3. Afmelding bij verhindering

Afspraken moeten 24 uur van te voren worden afgezegd op een werkdag. Als u vergeet af te zeggen wordt 45 euro in rekening gebracht.

4. Dossier

Uw dossier wordt volgens wettelijk voorschrift vijftien jaar bewaard, tenzij u verzoekt om vernietiging. U mag uw dossier na de behandeling ook meenemen, het is mede uw eigendom, u kunt het ook altijd inzien.

5. Vergoeding

Psychotherapie wordt vergoed door uw verzekering als uw huisarts u verwijst. Neem bij het eerste gesprek uw verwijzing mee. Uw huisarts stelt een voorlopige diagnose en of u basis Geestelijke Gezondheidszorg (5 tot 12 sessies) of specialistische GGZ (meer dan 12 zitttingen) nodig heeft. De huisarts neemt deze beslissing aan de hand van een aantal criteria. Het is mogelijk dat ik met de huisarts overleg over de verwijzing.

Bij het starten van de behandeling wordt er een Diagnose Behandel Combinatie geopend. De DBC wordt gesloten nadat er in onderling overleg is besloten te stoppen. Ook na een jaar wordt de DBC gesloten, zonodig kan er een nieuwe worden geopend. Na het sluiten van de DBC declareer ik bij de verzekering. U betaalt één keer eigen risico voor ziektekosten, voor het jaar waarin de DBC is gestart. Ik kan u de details verder uitleggen, zo is er geen vast bedrag per zitting. Ik heb contracten met alle verzekeringen. 

Intakegesprek. Een intakegesprek is belangrijk: u kunt zien of u zich op uw gemakt voelt en ik kan u vertellen hoe ik het probleem zie en wat ik denk dat er moet gebeuren.

6. Beroepsgeheim

Er geldt een beroepsgeheim voor psychotherapeuten. Indien uw bedrijfsarts informatie wenst, moet u daarvoor toestemming verlenen. Als ik een brief aan de bedrijfsarts stuur, wordt deze eerst met u van te voren besproken. Aan uw huisarts wordt bij begin en einde van de behandeling een brief gestuurd tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Aan het begin stuur ik een brief aan de huisarts met de diagnose en voorgestelde aanpak, hier krijgt u een kopie van per mail. Aan het einde krijgt de huisarts een brief met het behaalde resultaat van de behandeling.

7. Wachtlijst

Ik heb geen wachtlijst. Ik streef er naar iedereen binnen 14 dagen een kennismakingsgesprek aan te bieden. U kunt dan kijken of u zich op uw gemak voelt bij mij en ik kan u een indruk geven over een mogelijke aanpak van uw problemen. Daarna kunnen we meteen aan de slag.

8. Betrokkenheid van uw partner

U kunt altijd onaangekondigd uw partner of een ander persoon meenemen naar de sessie. Dit kan zijn om kennis te maken. Het is ook mogelijk dat de ander alleen meeluistert; de ander kan ook actief deelnemen aan het gesprek.

9. Werktijden

Ik werk alleen overdag, van maandag tot en met vrijdag.

10. Beroepscode

Psychotherapeut is een wettelijk erkend beroep. Ik heb mij  te houden aan regels en wetten en er is een tuchtrechtprocedure bij klachten. U kunt hierover informatie van mij krijgen. Zie ook: www.nvvp.nl en www.psychotherapie.nl.

11. Evaluatie

Aan het begin en het eind van de behandeling vult u een vragenlijst met psychische klachten in op uw computer om te kijken of de behandeling heeft geholpen. Dit is een kwaliteitseis van de verzekeringen. Bij afsluiting hebben u en ik een evaluatiegesprek over de behandeling.

 

12. therapie per mail of internet

Op de site staan een aantal behandelmogelijkheden beschreven. U kunt huiswerk meekijgen en dit thuis maken en meenemen naar de zitting of opsturen per mail. U kirjgt onmiddelijk een korte reactie van mij waar op doorgegaan kan worden.

Ook kunt u gebruikmaken van de modules van therapieland. U kunt op de site: www.therapieland.nl bekijken welke modules u wilt gebruiken, dan kan ik u helpen om daar gratis gebruik van te maken. Zolang u bij mij in therapie bent kunt u mij mee laten kijken met uw internettherapie. Na afloop van de behandeling kunt u gebruik blijven maken van de internettherapie van therapieland, maar kijk ik niet meer mee.