De praktijk

PRAKTIJK IS OPEN ONDANKS CORONA, IK BEN GEVACCINEERD

U kunt zich aanmelden per email: info@davidrabbie.nl

of bellen: 033-4635554 Ik ben in de ochtend bereikbaar om 10 minuten voor het hele uur

De Windsteeg 4 is tussen marktplein de Hof en de Groenmarkt, het is het steegje naast de Joriskerk in het centrum van de stad. Mijn praktijkruimte is op de zolderverdieping, het is een pakhuisje geweest, gebouwd in 1890. De binnenstad van Amersfoort is autoluw, u mag er zonder vergunning niet komen. Het beste kunt u parkeren in een van de parkeergarages. Die van de Flint is het dichtste bij.

Ik kan als psychotherapeut zowel kortdurende therapie geven als langdurende therapie.

Regels

1. Duur sessies

Ik heb geen wachtlijst, u kunt binnen 2 weken terecht en dan kunnen we meteen aan de slag. Een sessie duurt drie kwartier. De frequentie is in overleg. 

2. Tijdstip van bellen

U kunt mij elke werkdag bereiken om tien voor acht, tien voor negen, tien voor tien of tien voor elf. Tussen twaalf uur en half een pauseer ik. U kunt mij ook mailen voor een afspraak, de afspraak ligt vast als beiden deze bevestigen. Het helpt als u onmiddelijk terugmailt.
Telefoonnummer: 033-4635554
email: info@davidrabbie.nl

3. Afmelding bij verhindering

Afspraken moeten 24 uur van te voren worden afgezegd op een werkdag. Als u vergeet af te zeggen wordt 45 euro in rekening gebracht.

4. Dossier

Uw dossier wordt volgens wettelijk voorschrift twintig jaar bewaard, tenzij u verzoekt om vernietiging. U mag uw dossier na de behandeling ook meenemen, het is mede uw eigendom, u kunt het ook altijd inzien.

5. Vergoeding

Psychotherapie wordt vergoed door uw verzekering als uw huisarts u verwijst. Neem bij het eerste gesprek uw verwijzing mee. Ik heb contracten met alle verzekeringen. Het gaat wel ten koste van uw eigen risico voor ziektekosten.

U kunt ook zelf betalen, voor 80 euro per zitting. U kunt overleggen of u zelf wilt betalen of via de verzekering. Het tarief bij de verzekering is hoger dan 80 euro.

6. Beroepsgeheim

Er geldt een beroepsgeheim voor psychotherapeuten. Indien uw bedrijfsarts informatie wenst, moet u daarvoor toestemming verlenen. Als ik een brief aan de bedrijfsarts stuur, wordt deze eerst met u van te voren besproken. Aan uw huisarts wordt bij begin en einde van de behandeling een brief gestuurd tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Aan het begin stuur ik een brief aan de huisarts met de diagnose en voorgestelde aanpak. Aan het einde krijgt de huisarts een brief met het behaalde resultaat van de behandeling.

Uiteraard houd ik mij aan de regels van de privacywet AVG.

7. Wachtlijst

Ik heb geen wachtlijst. Ik streef er naar iedereen binnen 14 dagen een kennismakingsgesprek aan te bieden. U kunt dan kijken of u zich op uw gemak voelt bij mij en ik kan u een indruk geven over een mogelijke aanpak van uw problemen. Daarna kunnen we meteen aan de slag.

8. Betrokkenheid van uw partner

U kunt altijd onaangekondigd uw partner of een ander persoon meenemen naar de sessie. Dit kan zijn om kennis te maken. Het is ook mogelijk dat de ander alleen meeluistert; de ander kan ook actief deelnemen aan het gesprek.

9. Werktijden

Ik werk alleen overdag, van maandag tot en met vrijdag.

10. Beroepscode

Psychotherapeut is een wettelijk erkend beroep. Ik heb mij  te houden aan regels en wetten en er is een tuchtrechtprocedure bij klachten via mijn beroepsvereniging LVVP. U kunt hierover informatie van mij krijgen. Zie ook: www.lvvp.nl 

11. Evaluatie

Aan het begin van de behandeling bekijken we waarmee u geholpen wilt worden en hoe we het aan gaan pakken. Gedurende de behandeling wordt overlegd of we op het goede pad zijn. Bij afsluiting hebben u en ik een evaluatiegesprek over de behandeling.

 

12. therapie per mail of internet

Op de site staan een aantal behandelmogelijkheden beschreven. U kunt huiswerk meekijgen en dit thuis maken en meenemen naar de zitting of opsturen per mail. U kirjgt onmiddelijk een korte reactie van mij waar op doorgegaan kan worden.

Ook kunt u gebruikmaken van de modules van therapieland. U kunt op de site: www.therapieland.nl bekijken welke modules u wilt gebruiken, dan kan ik u helpen om daar gratis gebruik van te maken. Zolang u bij mij in therapie bent kunt u mij mee laten kijken met uw internettherapie. Na afloop van de behandeling kunt u gebruik blijven maken van de internettherapie van therapieland, maar kijk ik niet meer mee.

Qualificaties

KVK nummer 32151709

BIG registratie psychotherapeut 79025838216

BIG registratie GZ psycholoog    5902838225

Vereniging Gedragstherapie        001043

LVVP beroepsvereniging

kwaliteitsstatuut sinds 25 10 2016

Crisis situaties

Ik ben elke dag te bereiken gedurende kantoor tijden.

Mocht het nodig zijn om hulp te krijgen gedurende mijn vakantie dan wordt dat besproken.