Overzicht

Ik werk met volwassenen. De behandeling kan zich richten op klachten (zoals depressie, angsten, uitputting, eetstoornissen), persoonlijke eigenschappen (zoals onzekerheid, afhankelijkheid, afwerendheid, eisendheid en dwangmatig perfectionisme) of levensproblemen. De meeste cliënten melden zich aan met de volgende klachten:

Burnout en lichamelijke klachten, Depressie, Angststoornissen, Eetstoornissen, Traumatische ervaringen, Persoonlijkheidsproblematiek

Burnout

Burnout zie ik als een uitputtingsklacht. Men is vermoeid, een geringe inspanning leidt tot grote vermoeidheid of lichamelijke klachten en men heeft moeite met concentreren. Dit kan gepaard gaan met snel huilen en overgevoeligheid voor lawaai. Zie: behandeling van burnout. De meeste mensen met burnout vertonen dwangmatige persoonlijkheidstrekken: zij zijn perfectionistisch, gaan door met werk ook als zij oververmoeid zijn. Zie ook: hoge eisen en innerlijke conflicten en schema perfectionisme.

Depressie

Er is sprake van depressieve klachten als de stemming depressief is en men geen interesse en plezier meer ervaart. Dit kan gepaard gaan met slecht slapen, moeheid of verlies van energie, gevoelens van waardeloosheid, verminderd vermogen tot nadenken, slechte concentratie of besluiteloosheid, en terugkerende gedachten aan de dood. Als men zich meer dan twee weken voornamelijk depressief voelt en de klachten voldoende ernstig zijn. spreekt men van een depressie.
Indien er sprake is van een depressie, moet vastgesteld worden hoe ernstig de depressie is. Ernstige depressies worden behandeld met een combinatie van medicatie en psychotherapie, bij lichtere depressies volstaat alleen psychotherapie. De medicatie moet worden gebruikt totdat de depressie helemaal over is, daarna kan er nog preventief medicatie gebruikt worden. Bij een eerste depressie wordt een half jaar preventief doorgebruiken geadviseerd, bij terugkomende depressies langer.

Men denkt dat deprssies ontstaan omdat men te lang gestressed is geweest. Een bedreigende situatie geeft een reactie in het lichaam: de hormonale stress reactie. Hierdoor kunnen we actief handelen bij gevaar. Zien we voortdurend gevaar, blijven we voortdurend gestressed, dan ontstaat er schade van de hersens waarvan we moeten herstellen. Middelen tegen depressie zorgen ervoor dat we minder snel gevaar zien zodat we minder gestressed raken.

Angststoornissen

Paniekstoornis

De paniekstoornis wordt gekenmerkt door paniekaanvallen. Zie voor de symptomen:
paniekstoornis.

Straatvrees

Sommige mensen met een paniekstoornis ontwikkelen angst voor situaties waarin ze paniek hebben gevoeld en ze gaan deze situaties vermijden. Bijvoorbeeld: alleen buitenshuis zijn, zich te midden van een massa bevinden of in een rij wachten, op een brug staan, en reizen met een bus, trein of auto.

Sociale fobie

Mensen met een sociale fobie zijn bang om afgekeurd te worden door anderen en bang zich op een manier te gedragen (of angstverschijnselen te tonen) die vernederend of beschamend is. Zie sociale vaardigheden. Stotteraars leer ik eerst de klinker te verlengen en de ademhaling te reguleren en worden verder behandeld voor sociale angst.

Dwang

Mensen met dwang ervaren dwanggedachten of hebben dwanghandelingen zoals handenwassen, opruimen en controleren.

Ziekteangst

Deze mensen hebben de neiging om spanningsklachten te interpreteren als een signaal dat ze ziek zijn.

Therapie van angstklachten

Als je toegeeft aan je angst wordt de angst sterker. Je komt over de angst heen door juist de dingen te doen waar je bang voor bent. Dit kan wel geleidelijk, je oefent steeds moeilijker dingen. Wij kunnen samen een oefenprogramma samenstellen. Een andere manier om angst te verminderen is te leren om anders te denken. Ik kan u helpen om te bekijken welke gedachten niet helpen en u leren zichzelf op andere gedachten te brengen.
Als dit onvoldoende helpt, kan overwogen worden om ondersteunende medicatie te nemen. Antidepressiva blijken ook te werken voor angst: paniekaanvallen zetten niet meer door. Ook bij dwang en sociale angst kunnen antidepressiva angst verminderen. Hierdoor kan het makkelijker worden om te oefenen met moeilijke situaties en om anders te denken. Als u er aan gewend bent geraakt om niet meer bang te zijn wordt de medicatie afgebouwd.

Eetstoornissen

Ik behandel mensen met eetbuien, emotionele eters en mensen met anorectische klachten. Ik richt mij vooral op de emotionele kanten van de eetstoornis. Ik werk individueel.

Eetbuien en emotioneel eten

Ik ben vooral geinteresseerd welke emoties vooraf gingen aan de eetbui. Samen met u probeer ik u te helpen anders met deze gevoelens om te gaan. Afvallen accepteer ik niet als behandeldoel. Wel wil ik met u kijken hoe u een ander eetpatroon kunt aanleren, mogelijk leidt dit tot een verandering van uw gewicht.

Anorectische klachten

Ik accepteer alleen patienten die zelfstandig een redelijk gewicht kunnen handhaven. Ook hier richt ik mij vooral op de emotionele kanten van de eetstoornis.

Traumatische ervaringen

Bij eenmalige trauma’s kan het trauma zelf behandeld worden. Bij trauma’s die een lange periode geduurd hebben kan het beter zijn om de gevolgen van het trauma te behandelen.

Een mogelijke traumaverwerkingstechniek wordt EMDR genoemd. Als u in gedachten een beeld ziet en daar een gevoel bij hebt, blijkt afleiding te helpen om het gevoel dat bij dat innerlijke beeld hebt in kracht te laten afnemen. Een mogelijke manier om u af te leiden is als ik mijn hand heen en weer doe en u dit volgt met uw ogen. Andere vormen van afleiding helpen ook, zoals van 1000 terugtellen in gedachten. Als de emotie afneemt komt er ruimte voor andere gevoelens, beelden of gedachten.

Persoonlijkheidsproblemen

Mensen met persoonlijkheidsproblematiek hebben moeite om in harmonie met zichzelf en anderen om te gaan en het goede midden te vinden op een aantal terreinen:

Interpersoonlijk

Moeite om op gelijkwaardig niveau met anderen om te gaan, jezelf onder of boven de ander stellen. Zie ook: afhankelijk en afwerend gedrag.

Intrapersoonlijk

Innerlijke conflicten ervaren, tegenstrijdige gevoelens niet met elkaar kunnen verzoenen. Zie: hoge eisen en innerlijke conflicten.

Verantwoordelijkheden

Te veel of te weinig werken, te veel of te weinig verantwoordelijkheden nemen. Zie: uitstellen en problemen oplossen.

Emotioneel

Het reguleren van emoties kan een probleem zijn. De aard en de heftigheid van emoties moet in overeenstemming zijn met de situatie. Is dit niet het geval, dan moet men leren om de situatie te analyseren en met zichzelf in gesprek gaan om emoties meer in balans te brengen.

Onverklaarde lichamelijke klachten

Lichamelijk onverklaarde klachten

Bij lichamelijke klachten  waarvoor geen medische verklaring gevonden kan worden kan psychologische hulp geadviseerd worden. U kunt denken aan uitputting, spanningsklachten en pijn, maar ook uitvalsverschijnselen e.d., zie het netwerk voor lichamelijk onverklaarde klachten: www.nolk.nl. Thema’s voor mensen met dergelijke klachten zijn: perfectionisme, omgaan met gevoelens en belastende of traumatische gebeurtenissen.  Als u te hoge eisen stelt, wordt dit eerst aangepakt. Is uw takenlijst te lang: u krijgt het niet af, u bent er de dag daarna nog moe van, of u mag van uzelf niet ontspannen, dan kunt u leren met zichzelf te onderhandelen wat u van zichzelf eist, zie schema perfectionisme. Als u reële eisten stelt, u heeft een goede afwisseling van inspanning en ontspanning en een goede invulling van de dag, dan wordt er gewerkt aan omgaan met gevoelens.  De gedachte is dat u gevoelens moet toelaten en met zichzelf in gesprek gaat alsof u een goede vriend of vriendin van uzelf bent, zie omgaan met gevoelens. Als u reële eisen stelt en zichzelf op een plezierige manier kunt behandelen kan er aandacht gegeven worden aan belastende gebeurtenissen, zie traumaverwerking.

ADHD

ADHD wordt behandeld met een combinatie van medicatie en therapie. ADHD moet vastgesteld worden door een psychiater die de medicatie voorschrijft. Vervolgens werk ik met u aan niet uitstellen en andere problemen. ADHD heeft een erfelijke component, als uw kinderen er last van hebben of familieleden kan het nuttig zijn om het bij uzelf te onderzoeken. ADHD staat voor aandachtstekort en hyperactiviteit. De diagnose mag alleen worden gesteld als u er als kind al last van had.

Aandachtstekort

Geen aandacht geven aan details, geen aandacht bij taken kunnen houden, niet luisteren als u aangesproken wordt, dingen niet afmaken, moeite met organiseren, niet lang kunnen concentreren, dingen kwijt raken,  snel afgeleid zijn, vergeetachtig zijn.

Hyperactiviteit

Niet rustig kunnen zitten, staan ipv zitten, rusteloos voelen, niet rustig iets ontspannends kunnen doen, steeds bezig blijven, voortdurend praten, het einde van de vraag niet afwachten, niet op je beurt wachten, anderen niet uit laten praten.