Medicatie

Antidepressiva

Middelen tegen depressie werken tegen ernstige depressie en tegen angst. Door antidepressiva wordt de hoeveelheid neurotransmitter (de stof waarmee de zenuwen signalen overbrengen) tussen de zenuwen vergroot: de hersenen gaan er sneller door werken. Antidepressiva zijn niet dempend, versuffend of vervlakkend. (Ervaart men dit toch zo, dan moet dit als een bijwerking worden gezien en kan het voorschrijven van een ander middel overwogen worden.) Antidepressiva zijn niet verslavend: als een dosering werkt, hoeft de dosering niet verhoogd te worden om hetzelfde effect te bereiken. De pillen moeten dagelijks geslikt worden in een vaste dosering. Bij middelen tegen depressie duurt het minimaal twee weken voordat ze aanslaan. Als de antidepresiva aanslaan zal het een verbetering geven van alle depressieve symptomen: als u slecht sliep gaat u beter slapen, als u niet kon eten smaakt het eten weer, als u niets meer deed en geen vrienden meer opzocht wordt u actiever en socialer. Hoe ernstiger de depressie is, hoe meer reden om antidepressiva voor te schrijven en hoe beter het werkt. Een depressie kan een fysiologische ontregeling geven van uw lichaam: er zijn mensen die afvallen, niet meer slapen, geen energie meer hebben, ’s avonds overactief worden, tal van lichamelijke klachten hebben. De medicatie herstelt deze onbalans.

Procedure bij depressie

Als u mogelijk depressief bent, zal ik eerst met u nagaan of de klachten zodanig ernstig zijn dat er sprake is van een depressie: er moet dagelijks sprake zijn van een stemmingsprobleem. Daarna zal ik met u nagaan of er sprake is van een ernstige depressie. Is dit het geval, dan zal ik u adviseren met uw huisarts te overleggen of het voorschrijven van een middel tegen depressie zinvol is. Uw huisarts zal met u in de gaten houden of u geen last heeft van bijwerkingen. Als de medicijnen aanslaan zullen uw klachten geleidelijk verbeteren. U blijft doorslikken totdat de depressie helemaal over is. Daarna blijft u nog een half jaar doorgaan met de medicatie om terugval te voorkomen. Na dat halve jaar kunt u stoppen. Als uw leven op dat moment erg stressvol is kunt u overwegen ter preventie nog een tijd door te gaan met de medicatie.

Procedure bij angst

Als u zo angstig bent dat het niet lukt om anders te denken of te handelen, dan kan medicatie ondersteunend werken. Met behulp van de medicatie kunt u dingen oefenen die u zonder medicatie niet durft. Zo had ik een sociaal angstige patient die de kantine niet indurfde gaan. Met medicatie durfde hij dit wel. Hij leerde de mensen kennen, raakte gewend aan de kantine. Toen hij stopte met de medicatie had hij andere gewoontes aangeleerd. Ik raad aan een angstige patienten aan om veel te oefenen en pas te stoppen met de medicatie als hij of zij eraan gewend is om niet meer bang te zijn. Het is dus niet zo dat de angst terugkeert als u stopt met de medicatie. Dit is alleen zo als u niet oefent met situaties waar u bang voor was. Zoals eerder vermeld duurt het minimaal twee weken voordat de medicatie aanslaat. In het begin kun je er zelfs angstiger van worden als je al angstig bent. (Of dit een effect van het middel zelf is of dat angstige mensen nu eenmaal op hun lichaam letten en daar bang van worden is niet duidelijk.) Uw huisarts kan eventueel wat kalmeringsmiddelen voorschrijven om die eerste weken door te komen.

Emotionele bezwaren tegen antidepressiva

Veel mensen blijken niet te weten dat er een verschil is tussen kalmeringsmiddelen en middelen tegen depressie. Kalmeringsmiddelen werken versuffend, zij hebben een direct effect. Als men dagelijks kalmeringsmiddelen neemt zoals oxazepam, dan is dat gewennend, na verloop van tijd moet de dosering verhoogd worden. Dit is bij antidepressiva niet het geval. Een aantal van mijn klanten ziet het slikken van pillen als een nederlaag, zij willen het zelf doen. Hoewel ik respect heb voor de strijd die veel van mijn klanten leveren om het hoofd boven water te houden, heb ik een praktische kijk op de zaak. Ik begrijp dat je je eigen problemen wil oplossen en niet afhankelijk wilt zijn van medicatie of anderen. Maar als je het zelf wilt doen, wie ben je dan zelf? Als je altijd opgewekt en actief was en nu niet meer, ben je dan jezelf? Als je er inmiddels aan gewend bent geraakt om overal bang voor te zijn, ben je dan jezelf? Was dat de bedoeling? Ik denk dat het zinvol kan zijn om medicatie te proberen en als het werkt, wees er dan blij mee.

Tweederde van de ernstige depressies knappen op van medicatie. Als het onvoldoende helpt, kun je een ander middel proberen. Antidepressiva zijn nogal effectief in het verminderen van paniek. Zijn er nadelen? Het gebeurt wel eens dat mensen zo veel bijwerkingen ervaren dat ze stoppen met de medicatie. Meestal gaat het na een week wel beter met de bijwerkingen. Het is niet te voorspellen wie er wel en wie er geen bijwerkingen zullen krijgen. Er is geen relatie tussen bijwerkingen en gewenste effecten van de medicatie. Bij lichte depressies helpen antidepressiva niet maar er is wel een sterk psychologisch effect: mensen gaan zich actiever gedagen waardoor zij opknappen.

hoe lang moet je middelen tegen depressie slikken als je depressief bent?

U neemt antidepressiva todat de depressie over is. Dat betekent dat alle symptomen die u had zijn verdwenen.

Daarna kunt u preventief doorslikken, de vuistregel is nog een half jaar doorslikken nadat de depressie over is.

Heeft u veel stress in uw leven dan kunt u overwewgen langer te slikken.